Gå med i vår kundklubb

Vi på Pauls­sons kon­di­tori erbju­der dig att gå med i vår kund­klubb och ta del av nyhe­ter och för­mån­liga erbju­dan­den. Det kos­tar givet­vis ingen­ting att gå med och vi job­bar till största delen med sms utskick. Du kom­mer att få 1–2 utskick per månad. För att bli med­lem i kund­klub­ben är det bara att fylla in for­mu­lä­ret till höger. Väl­kom­men till klubben!

Förnamn

Efternamn

Mobiltelefon

Din e-postadress

Personnummer